LogoLogo

Informacja z otwarcia ofert na budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu

2023-02-23 13:53:20

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie § 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 140/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 02.12.2022 roku przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania.

Otwarcie ofert na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu” odbyło się w dniu 23.02.2023 r. o godz.: 09:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

25 293 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych).

Oferty złożyli:

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcyCena oferty /brutto/GwarancjaWarunki płatności, termin realizacji
1IBG INSTALBUD Sp. z o.o. ul. T. Boya-Żeleńskiego 6A 35-105 Rzeszów NIP: 813-33-81-37632 951 700,00 zł5 latZgodnie z SWZ

Stanisław Żelaznowski

Wójt Gminy Nozdrzec

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-23 13:53:20 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 23/02/2023
Opublikował w BIP
Data opublikowania 23/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 23/02/2023
Liczba wyświetleń