LogoLogo

LIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

20/04/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIII nadzwyczajna, sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 7.45 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

b) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

c) zmiany uchwały budżetowej Nr L/438/2023 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 31 stycznia 2023 r.

4. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały znajduje się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

projekt pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego

projekt zmian w budżecie gminy

projekt zmiany w uchwale budżetowej z 31.01.2023

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/04/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/04/2023
Data ostatniej aktualizacji 20/04/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-04-20 08:42:32 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-04-20 08:42:12 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-04-20 08:36:51 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 20/04/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 20/04/2023
Data ostatniej aktualizacji 20/04/2023
Liczba wyświetleń