LogoLogo

LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

26/06/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 28 czerwca 2023 r. o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 31 marca 2023 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 21 kwietnia 2023 r.

5. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 25 maja 2023 r.

6. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 12 czerwca 2023 r.

7. Informacja Wójta Gminy Nozdrzec o realizacji uchwał.

8. Informacja Wójta Gminy Nozdrzec dot. bieżącej działalności.

9. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2022.

a) informacja Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2022,

b) debata nad raportem,

c) głosowanie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

10. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2022 rok.

a) sprawozdanie Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok,

b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2022 rok,

d) głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2022,

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2022 rok,

f) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2022 rok,

g) głosowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Nozdrzcu,

2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

3) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 26/06/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-06-26 12:53:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 26/06/2023
Liczba wyświetleń