LogoLogo

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

06/12/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 7 grudnia 2023 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,

c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

4. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/12/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/12/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-12-06 08:25:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/12/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/12/2023
Data ostatniej aktualizacji 06/12/2023
Liczba wyświetleń