LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

 

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

 

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA WARA

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA WARA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

 1. KURZYDŁO Jerzy Ireneusz, lat 26, wykształcenie wyższe, zam. Wara
 2. SERWATKA Bogusław, lat 57, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 3. SZEWCZYK Małgorzata, lat 55, wykształcenie średnie, zam. Wara
 4. SZEWCZYK Marian, lat 52, wykształcenie zawodowe, zam. Wara

 

Kandydaci do rady sołeckiej:

 1. ANTOSZ Grzegorz Andrzej, lat 35, wykształcenie podstawowe, zam. Wara
 2. BOBOLA Jan, lat 42, wykształcenie wyższe, zam. Wara
 3. BOBOLA Jarosław Maciej, lat 33, wykształcenie średnie, zam. Wara
 4. BOBOWSKI Jan, lat 46, wykształcenie podstawowe, zam. Wara
 5. DUDA Jan, lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Wara
 6. DUDA Jan, lat 69, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 7. GIERULA Bogusława, lat 46, wykształcenie średnie, zam. Wara
 8. GRATKOWSKA Bożena, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 9. KURZYDŁO Aneta Katarzyna, lat 22, wykształcenie średnie, zam. Wara
 10. KURZYDŁO Krzysztof, lat 28, wykształcenie wyższe, zam. Wara
 11. POTOCZNY Marian, lat 64, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 12. SARNICKI Tomasz Szymon, lat 35,wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 13. SKUBISZ Andrzej, lat 21, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 14. SKUBISZ Czesław, lat 70 wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 15. URYĆ Renata Kazimiera, lat 44, wykształcenie średnie, zam. Wara
 16. WAWCZAK Zygmunt, lat 51, wykształcenie zawodowe, zam. Wara
 17. ZABÓJ Stanisław, lat 42, wykształcenie podstawowe, zam. Wara
 18. ZAŃKO Katarzyna, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Wara
 19. ZAŃKO Stanisław, lat 48, wykształcenie średnie, zam. Wara
 20. ZUBKA Kazimierz, lat 35, wykształcenie średnie, zam. Wara

 

 

 

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

 

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń