Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP ,,Huta Poręby 6″ – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rejestr Zmian:

  • 05/07/2019 o 07:29 przez Andrzej Kłak
  • 05/07/2019 o 07:29 przez Andrzej Kłak (displayed above)