Opinie RIO

Uchwała Nr VIII 31 2019 z 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

 

Uchwała Nr VIII 30 2019 z 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Nozdrzec na 2019 rok

 

Uchwała Nr VIII 31 2018 z 18 stycznia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

 

Uchwała Nr VIII 32 2018 z 18 stycznia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Nozdrzec na 2018 rok

 

Opinia RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawione w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

 

Opinia RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2018 – 2020

 

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego uchwale budżetowej

 

Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

 

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

 

Opinia RIO do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

 

Opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2014 – 2022

 

Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr VIII/8/2014 z 28 marca 2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

 

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nozdrzec na lata 2015 – 2022

 

Uchwała Nr VIII/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opiniii o prawidłowosci planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

 

Uchwała Nr VIII/7/2015 z 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości planowanej kwoty długi Gminy Nozdrzec wynikającej z zaciągniętych zobowiązań

Rejestr Zmian: