LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2017-10-13 15:02:04

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 487 Ps-V-0,3229   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,78
Nozdrzec 425 R-IVa-0,2037 R-IVb-0,0999   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 78,11
Nozdrzec 500 R-IVb-0,88   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,11
Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 31 października 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 13 października 2017 r do 31 października 2017 r. Sporz. M. Szewczyk
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-13 15:05:57 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-10-13 15:05:00 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-10-13 15:02:04 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 13/10/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 13/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 13/10/2017
Liczba wyświetleń