LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2017-08-07 09:58:12

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 684   R-IVa-0,0581 R-IVb-0,1480 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,14
Izdebki 1783   R-IIIb-0,08 R-IVa-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 51,76
Izdebki 2159   R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 87,25
Izdebki 7752/2   R-IVb-0,62 Ps-V-0,05 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 131,73
Izdebki 7483   R-IVa-0,25 Ps-IV-0,22 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 112,09
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12 R-IVb-0,27 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 295   R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,85
Izdebki 21/1   R-IVa-0,29 R-IVb-0,36 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 2198   R-IVa-0,44 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 123,84
Wesoła 620/1 R-IVb-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,72
Wesoła 620/2 R-IVb-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 24,96
Wesoła 10939 Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,27
Wesoła 6708 Ps-IV-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,96
Wesoła 5168 R-IVb-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 41,60
Wesoła 5155 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 33,77
Wesoła 5331 Ps-V-0,02 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 1,10
Wesoła 6775 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Wesoła 2228 R-IVa-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 56,29
Wesoła 2019/2 R-IVb-0,43 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,45
Wesoła 3959 R-IVb-0,25 Ps-IV-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,77
Wesoła 7069 R-IVb-0,14 R-V-0,08 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,50
Wesoła 7423 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,01
Wesoła 8762 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,68
Wesoła 5484 R-IIIa-0,03 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,03
Wesoła 9317 R-IVa-0,23 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,73
Wesoła 10477/1 R-IIIa-0,14 R-IVa-0,14 Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 113,49
Wesoła 10254 R-IIIa-0,24   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 104,26
Wesoła 6276 Ps-IV-0,09   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,07
Wesoła 10118 R-IVb-0,51   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 106,10
Wara 1911 R-IIIa-0,0497   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 21,59
Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 sierpnia 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/08/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 07/08/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-08-07 09:59:30 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-08-07 09:59:17 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-08-07 09:58:12 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-08-07 09:51:10 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 07/08/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 07/08/2017
Data ostatniej aktualizacji 07/08/2017
Liczba wyświetleń