LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

2017-09-05 14:40:04

IKŚR.6845.34.2017  

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

  Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.  
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6775 R-IVa-0,21   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Wesoła 7423 R-IVb-0,25   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,01
Wesoła 9841 R-IVb-0,29   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 60,33
Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 września 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od dnia 5 września 2017 r do dnia 27 września 2017 r. Sporz. M. Szewczyk            
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/09/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/09/2017
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-09-05 14:40:04 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 05/09/2017
Opublikował w BIP
Data opublikowania 05/09/2017
Data ostatniej aktualizacji 05/09/2017
Liczba wyświetleń