LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 17 listopada 2020 r.

2020-11-18 08:05:46

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:
Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 771 R-IVa-0,26   Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 91,56
Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 9 grudnia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 17.11.2020 r. do 09.12. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/11/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-11-18 08:05:46 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 18/11/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 18/11/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/11/2020
Liczba wyświetleń