LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 lutego 2021 r.

09/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. działkę nr 1648/1, położoną w Nozdrzcu, powierzchnia 0,0555 ha, klasa R-IIIb, nieobjętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego: 23,47 zł,
  2. działkę nr 1041, położoną w Warze, powierzchnia 0,2679 ha, klasa R-Iva, nieobjętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego: 95,45 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 marca 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 09.02.2021 r. do 03.03. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-09 10:15:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 09/02/2021
Liczba wyświetleń