LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

02/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00060848/8, cena wywoławcza wynosi 1.759,00 zł,
  • działka nr 749/2 o pow. 0,0085 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 3.580,00 zł,
  • działka nr 1041 o pow. 0,325 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 5.432,00 zł,
  • działka nr 1949 o pow. 0,2194 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 3.176,00 zł. (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu-81,00 zł),
  • działka nr 2044 o pow. 0,1051 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnych dolesień, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 1.419,00 zł,
  • działka nr 2579 o pow. 0,2103 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00037772/4, cena wywoławcza wynosi 2.198,00 zł.,
  • działka nr 1920/12 o pow. 1.0654 ha, położona w miejscowości Nozdrzec, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, perspektywiczne tereny złóż surowców mineralnych, księga wieczysta KS1B/00035787, cena wywoławcza wynosi 86.715,00 zł (w tym 23% podatek VAT 16.215,00 zł).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 02.09.2021 r. do 15.10.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 02/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-02 15:01:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 02/09/2021
Liczba wyświetleń