LogoLogo

XII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

08/11/2019

Uchwała nr XII-94-2019 w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała nr XII-95-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała nr XII-96-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

Uchwała nr XII-97-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała nr XII-98-2019 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała nr XII-99-2019 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla ZGK Nozdrzec

Uchwała nr XII-100-2019 w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 15

Uchwała nr XII-101-2019 w sprawie uchwalenia MPZP Nozdrzec 12

Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XII-101-2019

Uchwała nr XII-102-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XII-103-2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała nr XII-104-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny położonej w miejscowości Wara

Uchwała nr XII-105-2019 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w miejscowości Wara

Uchwała nr XII-106-2019 w sprawie wyrażenia zgody zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno

Uchwała nr XII-107-2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XII-108-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020

Uchwała nr XII-109-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała nr XII-110-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 19/11/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-11-19 13:22:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-11-19 13:21:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-11-19 13:19:17 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-11-08 09:53:23 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/11/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/11/2019
Data ostatniej aktualizacji 19/11/2019
Liczba wyświetleń