LogoLogo

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Nozdrzec

02/12/2019

Uchwała nr XIII-111-2019 w sprawie zmiany Uchwały XLI-824-13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

Załącznik graficzny do Uchwały nr XIII-111-2019

Uchwała nr XIII-112-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec

Uchwała nr XIII-113-2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Uchwała nr XIII-114-2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Izdebkach

Uchwała nr XIII-115-2019 w sprawie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior+ w Izdebkach

Uchwała XIII-116-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Uchwała nr XIII-117-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 02/12/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:56:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:56:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:55:46 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:54:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:54:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:35:35 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-12-02 13:08:12 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 02/12/2019
Liczba wyświetleń