Logo

XIX sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 24 lipca 2020 r.

2020-08-05 08:35:37

Uchwała nr XIX-174-2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania Uchwała nr XIX-175-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2019 Uchwała nr XIX-176-2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2019 Uchwała nr XIX-177-2020 w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII-160-2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Uchwała nr XIX-178-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego Uchwała nr XIX-179-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała nr XIX-180-2020 w sprawie uchwalenia Zmiany MPZP Siedliska 11 Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały Nr XIX-180-2020 Uchwała nr XIX-181-2020 w sprawie uchwalenia MPZP Siedliska 14 Uchwała nr XIX-182-2020 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego ZGK w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec Uchwała nr XIX-183-2020 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec Uchwała nr XIX-184-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hłudno Uchwała nr XIX-185-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Poręby Uchwała nr XIX-186-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Uchwała nr XIX-187-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebki Rudawiec Uchwała nr XIX-188-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec Uchwała nr XIX-189-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Uchwała nr XIX-190-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wara Uchwała nr XIX-191-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Uchwała nr XIX-192-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wesoła Ujazdy Ryta Górka Uchwała nr XIX-193-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec Uchwała nr XIX-194-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec Uchwała nr XIX-195-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec Uchwała nr XIX-196-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki Uchwała nr XIX-197-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki Uchwała nr XIX-198-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wesoła Uchwała nr XIX-199-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała nr XIX-200-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Hłudno na zakup motopompy pożarniczej Uchwała nr XIX-201-2020 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Nozdrzec na remont sanitariatu
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/08/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/08/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-08-05 08:35:37 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 05/08/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 05/08/2020
Data ostatniej aktualizacji 05/08/2020
Liczba wyświetleń