LogoLogo

XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

15/07/2022

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,  że w dniu 22 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 czerwca 2022 r.

5. Informacja o realizacji uchwał.

6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

7. Raport o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2021.

 a) informacje Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie raportu o stanie Gminy Nozdrzec za rok 2021 r.

 b) debata nad raportem,

 c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Nozdrzec.

8. Debata w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2021 rok.

a) sprawozdanie Wójta Gminy Nozdrzec z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok,

b) przedstawienie uchwały RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok,

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2021 rok,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021,

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za 2021 rok,

f) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nozdrzec za 2021 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Rady Gminy w Nozdrzcu.

2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na remont strażnicy.

3) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magierowie na zakup sprzętu pożarniczego.

5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Nozdrzec z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-07-15 09:19:14 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-07-14 08:29:38 Zobacz
Agnieszka Baran 2022-07-14 08:25:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 15/07/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 15/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 15/07/2022
Liczba wyświetleń