Logo

XV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec odbyta 31 stycznia 2020 r.

2020-02-10 09:33:22

Uchwała budżetowa na 2020 rok nr XV/135/2020 Uchwała nr XV/136/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec Uchwała nr XV/137/2020 w sprawie zmian w uchwale Nr XIV-122-2020 Rady Gminy Nozdrzec w sprawie określenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XV/138/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec Uchwała nr XV/139/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Farma Wiatrowa Uchwała nr XV/140/2020 w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP Wołodź 4 Uchwala nr XV/141/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla PZDW Rzeszów Uchwała nr XV/142/2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Nozdrzec Uchwała nr XV/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wara Uchwała nr XV/144/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki Uchwała nr XV/145/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Prokuratora Rejonowego w Brzozowie wraz z odpowiedzią na skargę
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/02/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/02/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-02-10 09:33:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-02-10 09:32:49 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 10/02/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 10/02/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/02/2020
Liczba wyświetleń