Logo

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2020-12-02 07:29:43

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2020 r. o godzinie 8.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec. Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie kworum.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020
 • wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021
 • zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 1. Zamknięcie obrad.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz  do pobrania (*.zip)
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-02 07:29:43 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 02/12/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 02/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/12/2020
Liczba wyświetleń