LogoLogo

XXXI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec 29 października 2021 r.

05/11/2021

Uchwała XXXI/304/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,

Uchwała XXXI/305/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021,

Uchwała XXXI/306/2021 w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu,

Uchwała XXXI/307/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,

Uchwała XXXI/308/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022,

Uchwała XXXI/309/2021 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,

Uchwała XXXI/310/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec,

Zmiana SUiKZP.geotiff

Uchwała XXXI/311/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec,

Zmiana MPZP farma wiatrowa w Gminie Nozdrzec.geotiff

Uchwała XXXI/312/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego,

Uchwała XXXI/313/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego,

Uchwała XXXI/314/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała XXXI/315/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,

Uchwała XXXI/316/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska,

Uchwała XXXI/317/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec,

Uchwała XXXI/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby,

Uchwała XXXI/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

Uchwała XXXI/320/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

Uchwała XXXI/321/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-01 13:27:52 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-12-01 13:24:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-12-01 10:11:58 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-19 10:24:10 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-19 10:23:05 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-17 14:24:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-05 13:29:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-11-05 13:07:36 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/12/2021
Liczba wyświetleń