LogoLogo

23/09/2022

Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konsultację projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec
    z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2023” stanowiącego załącznik
    nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie aktu, o którym mowa w ust. 1.
  3. Forma konsultacji:
  4. złożenie opinii w wersji papierowej bądź elektronicznej na formularzu zgłoszenia opinii, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, lub

2) osobiste zgłoszenie opinii osobie odpowiedzialnej za konsultacje,

3) termin: od 22 września do 12 października 2022 r.

Osoba odpowiedzialna: Bogusława Wójcik (II p. pok. nr 31, tel. 13 43 98 020 w. 49)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-23 09:32:09 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 23/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 23/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 23/09/2022
Liczba wyświetleń