Uznawanie wyroków zagranicznych

Uznawanie wyroków zagranicznych
Dodatkowe Informacje: Adres: Wojt Gminy: Kontakt:
Gmina Nozdrzec
ul. Nozdrzec 224
36-245 Nozdrzec
Antoni Gromala Tel: (13) 43-98-020
Fax: (13) 43-98-170
e-mail: ugn@nozdrzec.pl