Planowanie przestrzenne i budownictwo

Zaświadczenie o położeniu działki

Wypis i wyrys planu przestrzennego zagospodarowania

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o warunkach zabudowy