» Agnieszka Baran

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji celu publicznego na: ,,Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV relacji: Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycję pn. ,,Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV relacji: Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040R Dynów -Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź”

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040 Dynów-Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź”

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040 Dynów-Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska i Wołodź”