LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 16 sierpnia 2021

17/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, […]

XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec z 21 lipca 2021 r.

11/08/2021

XXIX/282/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przesłano do RIO. XXIX/283/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/284/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/285/2021 w sprawie zmian […]