» Planowane sesje

IV zwyczajna sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu  zawiadamia,

 

że w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

 

 1. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 25 marca 2015 r.

 

 1. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

 

 1. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

 

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

 

z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2014 rok:

 

1) Wystąpienie Wójta w sprawie

 

 1. a) sprawozdania finansowego,

 

 1. b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2014 rok,

 

 1. c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

 

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2014.

 

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu gminy za 2014 r.

 

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

6) Dyskusja.

 

7) Podjęcie uchwał:

 

 1. a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

 

 1. b) w sprawie absolutorium.

 

 1. Podjęcie uchwał i wniosków.

 

 1. Zakończenie.

 

 

Projekty uchwał do pobrania (PDF)  oraz do wglądu biurze rady (II piętro, pokój nr 18)

V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia, że w dniu 25 września 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

 

 1. Projekt porządku obrad:
 2. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 19 czerwca 2015 r.
 4. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 5. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
 6. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Nozdrzec o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu biurze rady (II piętro pokój nr 18) oraz do pobrania (pdf)

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

 Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że 29 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 8 grudnia 2015 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy Nozdrzec na rok 2016.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec
 7. na lata 2016 – 2022.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu biurze rady (II piętro pokój nr 18) oraz do pobrania:

Projekt uchwały budżetowej

Projekty uchwał

IX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu informuje, że w 22 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 grudnia 2015 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Sprawozdania Komisji Rady Gminy z rocznej działalności oraz zatwierdzenie planów pracy na rok 2016.
 6. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
 7. Sprawozdania jednostek organizacyjnych gminy za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwał i wniosków.
 9. Zakończenie.

 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu biurze rady (II piętro, pokój nr 18).

 

XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu zawiadamia

że w 29 września 2016 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28 czerwca 2016 r.

3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

5. Przyjęcie informacji Wójta Gminy o realizacji budżetu Gminy Nozdrzec za I półrocze 2016 r.

6. Podjęcie uchwał i wniosków.

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

Stanisław Potoczny

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro.

XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący

Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 27 października 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu sesji z 29 września 2016 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych.
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwał i wniosków.
 8. Zakończenie.
  Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania