LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o zamówieniu – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części

30/06/2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 3B- Przedmiar Izdebki 4400_1,4141_2, 4127_2, 4126 – prawidłowe Ogłoszenie o zamówieniu ZWZ z załącznikami Dokumentacja techniczna i przedmiary Odpowiedzi na pytania Oferentów (pdf) Odpowiedzi na pytania Oferentów (docx)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31/05/2022

Szanowni Państwo, Zamawiający na podstawie § 21 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 253 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. […]