LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

14/04/2022

Na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Urzędzie Gminy Nozdrzec, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanego dalej „Regulaminem” Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec dokonuje uzupełnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie: […]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

23/03/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec”. Na podstawie art. 255 pkt. 1)ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn.: „Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu […]Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych na rok 2022

25/02/2022

Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – wersja nr 6 Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – wersja nr 5 Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – wersja nr 4 Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – wersja nr 3 Plan postępowań w sprawie zamówień publicznych – wersja nr 2 Plan postępowań w sprawie zamówień […]