LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania „Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części”

17/10/2023

Informacja z otwarcia ofert dla postępowania „Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części”


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

02/10/2023

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”


Ogłoszenie o wyniku postępowania „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

02/10/2023

Ogłoszenie o wyniku postępowania „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272

28/09/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn. Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272


Informacja z otwarcia oferty dla postępowania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272”

25/09/2023

Informacja z otwarcia oferty dla postępowania pn. „Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Hłudno, położonych na dz. ewid. 2953, 2980 oraz na dz. ewid. 272”


Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”

18/09/2023

Odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach”


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

14/09/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”


Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.”

12/09/2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach.”


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”

12/09/2023

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Remont drogi gminnej Wesoła – Magierów nr 115955R w km 0+000 do 0+075 oraz w km 0+091 do 2+816”