LogoLogo

Ostatnio dodane informacje
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”

18/07/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec”

10/07/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.”Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Nozdrzec”


Informacja z otwarcia ofert

06/07/2023

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”

28/06/2023

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin — Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”