LogoLogo

LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

28/11/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 30 listopada 2023 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2023,

b) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej,

c) przystąpienia do udziału w realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

d) przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. „Pomoc Gminy Nozdrzec w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży – na lata 2024 – 2028”,

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warze na zakup węży hydraulicznych.

4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/11/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/11/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/11/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-11-28 12:31:18 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/11/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/11/2023
Data ostatniej aktualizacji 28/11/2023
Liczba wyświetleń