Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Pracownicy UG i Kierownicy jednostek
organizacyjnych

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Sabina Południak

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Pomykała

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Beata Jastrzębska

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Magdalena Niemiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marta Bobola

p. o. Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Maria Potoczna

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Agnieszka Baran

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Krzysztofa Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Bogusława Szpiech – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor ZS w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

Radni:

Przewodniczący Rady Gminy – Roman Wojtarowicz

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Potoczny

 

Członkowie Rady Gminy:

Danuta Czaja

Izabela Dobosz

Grażyna Sobaś

Andrzej Bobola

Stanisław Dańko

Stanisław Guzik

Jan Jedynak

Zbigniew Karnas

Krzysztof Szerszeń

Roman Szpiech

Roman Szpiech

Witold Winiarski

Mieczysław Wojdanowski