LogoLogo

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

02/11/2016

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala
Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec – Sabina Południak
Sekretarz Gminy Nozdrzec – Sabina Południak
Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Pomykała
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Beata Jastrzębska
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Monika Hadam
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marta Bobola
Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Agnieszka Baran
Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Krzysztofa Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Bogusława Szpiech – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran
Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil
Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła
Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski
Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner
Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz
Dyrektor ZS w Nozdrzcu – Teresa Toczek
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś
Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław POTOCZNY
Zastęca Przewodniczącego Rady Gminy Marian ZABÓJ

Członkowie Rady Gminy:

Danuta CZAJA
Stanisław DAŃKO
Jan JEDYNAK
Dariusz KAŁAMUCKI
Andrzej NIEMIEC
Robert OCHAŁA
Zbigniew OWSIANY
Stefan PINDERSKI
Jerzy PYRCZ
Grażyna SOBAŚ
Zbigniew SZPIECH
Kazimierz TOCZEK
Jan TYMOĆ

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń