Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Wójt Gminy Nozdrzec – Antoni Gromala
Zastępca Wójta Gminy Nozdrzec – Sabina Południak
Sekretarz Gminy Nozdrzec – Sabina Południak
Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dorota Pomykała
Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Beata Jastrzębska
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Monika Hadam
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek
Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury – Marta Bobola
Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Agnieszka Baran
Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Krzysztofa Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Bogusława Szpiech – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Małgorzata Szul – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu
Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran
Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil
Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła
Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski
Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner
Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz
Dyrektor ZS w Nozdrzcu – Teresa Toczek
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś
Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Stanisław Żelaznowski

 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław POTOCZNY
Zastęca Przewodniczącego Rady Gminy Marian ZABÓJ

Członkowie Rady Gminy:

Danuta CZAJA
Stanisław DAŃKO
Jan JEDYNAK
Dariusz KAŁAMUCKI
Andrzej NIEMIEC
Robert OCHAŁA
Zbigniew OWSIANY
Stefan PINDERSKI
Jerzy PYRCZ
Grażyna SOBAŚ
Zbigniew SZPIECH
Kazimierz TOCZEK
Jan TYMOĆ