LogoLogo

Planowanie przestrzenne

01/11/2016

Informacja dotycząca Prognozy oddziaływania na środowisko do projekty zmiany MPZP ,,Wołodź 4″

Uchwała_Zmiana_MPZP_Wołodź_4_stawka_procentowa 

Uzasadnienie do uchwały

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Nozdrzec dot. rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nozdrzec 12”

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 08/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-07-22 11:07:37 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-02-08 11:18:13 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-10-25 12:06:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 08/02/2021
Liczba wyświetleń