LogoLogo

Wybory sołtysa i rad sołeckich

02/04/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec

Zał. Nr 1 Kalendarz wyborczy

Zał. Nr 2 Zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z 1 kwietnia 2019 r. o liczbie członków rad sołeckich wybieranych w wyborach sołtysów i rad sołeckich

Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z 1 kwietnia 2019 r. o numerach, granicach i siedzibach OKW

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie ustalenia wzorów druków do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zał. Nr 1 – Oświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców

Zał. Nr 2 – Zgłoszenie kandydata na sołtysa;

Zał. Nr 3 – Zgoda na kandydowanie na sołtysa

Zał. Nr 4 – Zgłoszenie kandydata na członka rady sołeckiej; Zał. Nr 5 Zgoda na kandydowanie do rady sołeckiej

Zał. Nr 6 – Lista osób popierających kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej

Zał. Nr 7 – Zgłoszenie kandydatów do OKW

Zał. Nr 8 – Karta do głosowania dla wyboru sołtysa

Zał. Nr 9 – Karta do głosowania dla wyboru rady sołeckiej

Zał. Nr 10 – Protokół z wyborów sołtysa

Zał. Nr 11 – Protokół z wyborów rady sołeckiej

Zał. Nr 12 – Zbiorczy protokół głosowania na członków rad sołeckich

Zał. Nr 13 – Protokół stwierdzenia wyboru sołtysa bez przeprowadzenia głosowania

Zał. Nr 14 – Protokół stwierdzenia wyboru rady sołeckiej bez przeprowadzenia głosowania

Zał. Nr 15 – Protokół z losowania rozstrzygającego wybór sołtysa

Zał. Nr 16 – Protokół z losowania rozstrzygającego wybór członka rady sołeckiej

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-04-04 07:54:40 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-04 07:54:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-02 14:02:59 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-02 14:02:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/04/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/04/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/04/2019
Liczba wyświetleń