LogoLogo

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

22/12/2020

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 października 2020 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 grudnia 2020 r.

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

b) zmiany uchwały własnej nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r.

c) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

d )uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Hłudno

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (zip)

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-22 14:35:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2020
Liczba wyświetleń