LogoLogo

XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

2020-12-22 14:35:16

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 30 października 2020 r. 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 4 grudnia 2020 r. 5. Informacja Wójta o realizacji uchwał. 6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. b) zmiany uchwały własnej nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r. c) nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu d )uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Hłudno 8. Wolne wnioski i sprawy różne. 9. Zakończenie. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania (zip)  
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-22 14:35:16 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 22/12/2020
Opublikował w BIP
Data opublikowania 22/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 22/12/2020
Liczba wyświetleń