LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nozdrzec”

06/10/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Nozdrzec”


Informacja o wyniku piątego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 20 października

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec działka nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza […]
Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 6869, R, kl. IVb, o powierzchnia […]Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec

22/09/2021

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec