Logo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej Gmina Nozdrzec

26/08/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – budowa oczyszczalni ścieków dla budynku wielorodzinnego mieszkań socjalnych w Wesołej Gmina Nozdrzec


Piąty przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza piąty przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8, cena wywoławcza wynosi 9.386,00 […]


Trzeci przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5, cena nieruchomości wynosi 2.649,00 zł, wadium […]


Drugi przetarg nieograniczony na 27 września 2021

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. Nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będące własnością Gminy Nozdrzec nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, księga wieczysta KS1B/00020769/8. Cena wywoławcza wynosi 185.650,00 zł, […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działek z dnia 16 sierpnia 2021

23/08/2021

Informacja o wyniku pierwszego przetargu Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 134 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest […]
Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 16 sierpnia 2021

17/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, […]