LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


„Wołodź 4”- stawka procentowa

20/09/2021

zał. graf. nr 1..pdf zał. graf. nr 2..pdf


Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części

16/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec w miejscowościach: Siedliska, Huta Poręby, Hłudno, Wara, Izdebki oraz Wesoła z podziałem na części


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

14/09/2021

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec SWZ
Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100

09/09/2021

Informacja z otwarcia ofert – Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0+100