LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie

07/03/2024

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany w miejscowości Siedliska

01/03/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: Działka nr 27/1 o pow. 0,0152 ha, położona w miejscowości Siedliska dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040483/5 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Izdebki

26/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów R IV b – 0,27 ha, […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

23/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Ps IV – 0,04 ha, objęta […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 12 lutego 2024 r.

19/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 12 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: Nabywcą została Bogusława Gierula. Nabywcą została Bogusława Gierula. Nabywcą został Jacek Majda. Nabywcą został Jacek Majda. Nabywcą został Jacek Majda Nabywcą został Jacek Majda. […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 8 lutego 2024 r.

15/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 8 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o. Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o. Nabywcą została WOTHERM Sp. zo.o Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Izdebki

13/02/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,1632 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Nozdrzec

26/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb – 0,1947 ha, objęta Miejscowym […]


Obwieszczenie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki Gmina Nozdrzec”

22/01/2024

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 […]


Zawiadomienie o sporządzeniu nowej karty zabytku – Schron Bojowy Linii Mołotowa

10/01/2024

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji […]