LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek będących własnością Gminy Nozdrzec

05/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 8 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania będącej własnością Gminy Nozdrzec

05/01/2024

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa- Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: Droga jest przeznaczona do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny w celu budowy, utrzymania oraz wykonania na niej robót […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Wesoła

21/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVb – 0,25 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Wara

19/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,2605 ha, RIVb – […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zmiany

19/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: Działka nr 525/2 o pow. 0,0118 ha, położona w miejscowości Siedliska dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00040483/5 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolnicze. Dla […]


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

18/12/2023

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Wara

18/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,0659 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

15/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,30 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy w miejscowości Izdebki

14/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIV-a – 0,14 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

14/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,26 ha, objęta Miejscowym […]