LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku – Schron Bojowy Linii Mołotowa

05/12/2023

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji […]


Zawiadomienie o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku – Dom Zakonny Sióstr Dominikanek

05/12/2023

Na podstawie art.. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840) oraz związku z §18 b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji […]


Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

01/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6 Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny zabudowy zagrodowej i niewielka część tereny rolnicze oraz tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe. […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu

27/11/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1760 o pow. 0,1497 ha, położona w Hłudnie- zabudowana budynkiem nadającym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

21/11/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,1632 ha, objęta Miejscowym […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

17/11/2023

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Izdebki

31/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,31 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

26/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 666 o pow. 0,5934 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dzialek będących własnością Gminy Nozdrzec

24/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy […]