LogoLogo

Informacja o negatywnym wyniku trzeciego przetargu z dnia 28.09.2022 r.

11/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • działka nr ewid. 1261 o pow. 0,12 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0,
  • działka nr ewid. 5592 o pow. 0,10 ha, położonej w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00071242/0

z uwag na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszcza się na stronie internetowej

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-10-11 14:40:12 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/10/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2022
Liczba wyświetleń