LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku czwartego przetargu z dnia 09.12.2022 r.

19/12/2022

         Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: z uwag na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym. Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 grudnia 2022 r.

09/12/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 2525 o pow. 0,58 ha, położona w miejscowości Izdebki, […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 28 listopada 2022 r.

28/11/2022

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 18 listopada 2022 r. Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 18 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

08/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: Działka nr 3895 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość […]


Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

07/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: Działka nr 1261 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

03/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych: Działka nr 2103 o pow. 0,0090 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788. Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 2 listopada 2022

02/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 7612 o pow. 0,05 hapołożona w miejscowości Izdebki dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 21 października 2022

26/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3871 o pow. 0,08 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 25 października 2022

25/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 8856 o pow. 0,04 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]


Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 20 października 2022

20/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 3962 o pow. 0,33 hapołożona w miejscowości Wesoła dla […]