LogoLogo

Konsultacje statutów sołectw

17/03/2020

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nozdrzec dotyczących projektów Statutów Sołectw

 

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza konsultacje statutów:

 

Sołectwa Hłudno

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Huta Poręby

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Izdebki Rudawiec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Nozdrzec

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Siedliska

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wara

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Sołectwa Wesoła Ujazdy, Ryta Górka

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

 

Wnioski, opinie i uwagi sporządzone w formie pisemnej należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym: w biurze Sołtysa, w sekretariacie Urzędu Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec oraz e-mailem na ugn@nozdrzec.pl do 31 marca 2020 r..

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wyniki konsultacji w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw mają charakter opiniodawczy.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/04/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-04-02 12:17:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-04-02 11:48:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2020-03-17 09:58:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/04/2020
Liczba wyświetleń