LogoLogo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

03/11/2016

O B W I E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOZDRZCU

Z DNIA 29 KWIETNIA 2015 ROKU

o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członków rady sołeckiej.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1  pkt 2 statutów sołectw – uchwały od Nr 111/15/10 do Nr 111/23/10 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu informuje o zarejestrowanych

 

KANDYDATACH  NA SOŁTYSA SOŁECTWA IZDEBKI

I CZŁONKACH RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA IZDEBKI

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 17 MAJA 2015 ROKU

 

Kandydaci na sołtysa:

1. SZPIECH  Zbigniew,  lat 44, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

2. WOJDANOWSKI Mieczysław   lat 63,  wykształcenie średnie,  zam. Izdebki

 

Kandydaci do rady sołeckiej:

1. GŁADYSZ Jan                  lat 55, wykształcenie  średnie, zam. Izdebki

2. OBŁÓJ Krzysztof             lat 39, wykształcenie wyższe, zam. Izdebki

3. SERAFIN Artur                lat 44, wykształcenie wyższe, zam. Izdebki

4. SOBAŚ Wiesław Marian   lat 56, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

5. SZERSZEŃ Krzysztof      lat 45, wykształcenie średnie, zam. Izdebki

6. TOCZEK Jerzy Leszek      lat 40, wykształcenie średnie, zam. Izdebki

7. TOCZEK Władysław        Jan    lat 55, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

8. TRYBIEC Roman Adolf   lat 63, wykształcenie zawodowe, zam. Izdebki

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

(-) Agnieszka Baran

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń