» Obwieszczenia

Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego o wydaniu decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę oczyszczalni ścieków, budowę rurociągu dopływowego ścieków surowych, budowę rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych wraz z ubezpieczeniem wylotu, przebudowę fragmentu drogi gminnej

Rejestr Zmian:

  • 11/01/2017 o 13:56 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 11/01/2017 o 13:55 przez Andrzej Kłak

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowych zbiorników wyrównawczych, remoncie budynku SUW wraz z ogrodzeniem oraz sieci wody surowej studni S-3 i S-4 z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Wesoła