» Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Niewistka w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na działkach Nr 2945 i 2946 w miejscowości Wara.

Rejestr Zmian:

  • 17/08/2018 o 12:48 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 17/08/2018 o 12:48 przez Andrzej Kłak