» Obwieszczenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Zabudowa biologiczna brzegów potoków w Leśnictwie Siedliska na działce o nr ew. 80/4, 89/3, 89/2, 6468/2 i dz. Nr ew. 100 obręb Wołodź

Rejestr Zmian:

  • 23/04/2018 o 13:20 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 23/04/2018 o 13:20 przez Andrzej Kłak