» Obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, Hłudno Wara i Izdebki Rudawiec w gminie Nozdrzec” przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Rejestr Zmian:

  • 05/01/2018 o 13:49 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 05/01/2018 o 13:48 przez Andrzej Kłak