LogoLogo

Ostatnio dodane informacje
XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec z 21 lipca 2021 r.

11/08/2021

XXIX/282/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przesłano do RIO. XXIX/283/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/284/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2020 XXIX/285/2021 w sprawie zmian […]