» Bez kategorii

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wara 402 R-IVa-0,2605

R-IVb-0,2252

R-V-0,0609

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 124,33

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 11 września 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 18 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 18/08/2017 o 05:24 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 18/08/2017 o 05:24 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 684

 

R-IVa-0,0581
R-IVb-0,1480
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,14
Izdebki 1783

 

R-IIIb-0,08
R-IVa-0,05
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 51,76
Izdebki 2159

 

R-IVa-0,31 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 87,25
Izdebki 7752/2

 

R-IVb-0,62
Ps-V-0,05
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 131,73
Izdebki 7483

 

R-IVa-0,25
Ps-IV-0,22
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 112,09
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12
R-IVb-0,27
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 295

 

R-IVa-0,17 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 47,85
Izdebki 21/1

 

R-IVa-0,29
R-IVb-0,36
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 2198

 

R-IVa-0,44 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 123,84
Wesoła 620/1 R-IVb-0,09 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,72
Wesoła 620/2 R-IVb-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 24,96
Wesoła 10939 Ps-IV-0,07 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,27
Wesoła 6708 Ps-IV-0,10 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 18,96
Wesoła 5168 R-IVb-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 41,60
Wesoła 5155 R-IVa-0,12 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 33,77
Wesoła 5331 Ps-V-0,02 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 1,10
Wesoła 6775 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Wesoła 2228 R-IVa-0,20 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 56,29
Wesoła 2019/2 R-IVb-0,43 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,45
Wesoła 3959 R-IVb-0,25

Ps-IV-0,12

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 74,77
Wesoła 7069 R-IVb-0,14

R-V-0,08

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 34,50
Wesoła 7423 R-IVb-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 52,01
Wesoła 8762 R-IVb-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 43,68
Wesoła 5484 R-IIIa-0,03 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 13,03
Wesoła 9317 R-IVa-0,23 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 64,73
Wesoła 10477/1 R-IIIa-0,14

R-IVa-0,14

Ps-IV-0,07

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 113,49
Wesoła 10254 R-IIIa-0,24

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 104,26
Wesoła 6276 Ps-IV-0,09

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 17,07
Wesoła 10118 R-IVb-0,51

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 106,10
Wara 1911 R-IIIa-0,0497

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 21,59

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 sierpnia 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 7 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w Urzędzie Gminy Nozdrzec w dniu 3 lipca 2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, położonych w Nozdrzcu, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00024871/4, w Planie Przestrzennego Zagospodarowania leżą w terenach rolniczych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działka nr 53 o pow.0,1184 ha, cena nieruchomości wynosi 1.397,00 zł,

Działka nr 194 o pow.0,0597 ha, cena nieruchomości wynosi 773,00 zł,

Działka nr 479 o pow.0,1395 ha, cena nieruchomości wynosi 1.540,00 zł,

Działka nr 480 o pow.0,1326 ha, cena nieruchomości wynosi 1.473,00 zł,

Działka nr 487 o pow.0,3229 ha, cena nieruchomości wynosi 3.260,00 zł,

Działka nr 398 o pow.0,2256 ha, cena nieruchomości wynosi 2.366,00 zł,

Działka nr 468 o pow.0,2509 ha, cena nieruchomości wynosi 2.610,00 zł,

Działka nr 500 o pow.0,2601 ha, cena nieruchomości wynosi 3.815,00 zł.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości się na okres 21 dni tj. od dnia 3 lipca 2017 roku do dnia 14 sierpnia 2017 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13-439-80-20 wew. 30

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 2 sierpnia 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Działka nr 666 o pow. 0,19 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00030008/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.119,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 141 o pow. 0,26 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego
cena wywoławcza wynosi: 3.476,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2916 o pow. 0,30 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00058513/4.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.840,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2605 o pow. 0,06 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00062229/7.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych

cena wywoławcza wynosi: 660,00 zł
wadium w kwocie 100,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 2606 o pow. 0,40 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach leśnych
cena wywoławcza wynosi: 3.760,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2591 o pow. 0,18 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 2.594,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2519 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.590,00 zł
wadium w kwocie 300,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 1960/2 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 380,00 zł
wadium w kwocie 60,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 10,00 zł

Działka nr 1960/1 o pow. 0,99 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 8.840,00 zł
wadium w kwocie 1.600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 90,00 zł

 

Działka nr 1822 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00036070/6.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
cena wywoławcza wynosi: 1.100,00 zł
wadium w kwocie 200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 20,00 zł

 

Działka nr 2365/3 o pow. 0,2588 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 3.797,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2365/2 o pow. 0,1845 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00035787/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w teren zabudowany

cena wywoławcza wynosi: 4.865,00 zł
wadium w kwocie 800,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł

 

Działka nr 2218 o pow. 0,5993 ha, położona w miejscowości Hłudno -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00065910/9.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach do użytku rolnego

cena wywoławcza wynosi: 6.550,00 zł
wadium w kwocie 1.200,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 70,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 28 lipca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów O/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 28.06.2017r do 02.08.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rejestr Zmian:

 • 29/06/2017 o 06:30 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 29/06/2017 o 06:30 przez Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 21 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 792

 

Ł-IV-0,0644 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,21

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 13 lipca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 21 czerwca 2017 r. do 13 lipca 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Rejestr Zmian:

 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 21/06/2017 o 07:35 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm..) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 7752/2 R-IVb-0,62 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 128,98
Izdebki 3197 R-IVa-0,56 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 157,62
Izdebki 3350 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Izdebki 1573 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,55
Izdebki 8513/1 R-IVa-0,51 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 143,55
Izdebki 708 R-IVa-0,26

R-IVb-0,31

Ps-IV-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,63
Izdebki 6855 R-IVb-0,20
Ł-IV-0,15
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,05

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34, ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni. (od 9 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

Rejestr Zmian:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6874 R-IVa-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,36
Wesoła 6948/1 R-IVa-0,16

R-IVb-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 65,83
Wesoła 5845/4 R-IVa-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,44
Wesoła 5962 R-IVb-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 31,20
Wesoła 7420/2 R-IVb-0,06 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,48
Izdebki 21/1 R-IVa-0,29

R-IVb-0,36

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 163,25
Izdebki 3719 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 78,81

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni (od 6 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.).

Rejestr Zmian:

 • 07/06/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 07/06/2017 o 12:40 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się
w dniu 4 lipca 2017 r o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3(sala narad) na następujące nieruchomości

Udział w wysokości ¼ części w działce nr 650 o pow. 0,23 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, położonej w miejscowości Wesoła -dla, której
w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 50.625,00 zł
wadium w kwocie 10.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 510,00 zł

Działka nr 2977/1 o pow. 0,1914 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 29.900,00 zł
wadium w kwocie 4.000,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł

Działka nr 1282 o pow. 0,4540 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.600,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 1284 o pow. 0,3820 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.745,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2768 o pow. 0,3365 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych

cena wywoławcza wynosi: 3.300,00 zł
wadium w kwocie 600,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 40,00 zł

Działka nr 2922 o pow. 0,1995 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania leży w terenach rolniczych
i istniejących lasów

cena wywoławcza wynosi: 2.420,00 zł
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

Działka nr 2995/3 o pow. 0,0295 ha, położona w miejscowości Nozdrzec -dla, której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie urządzona jest księga wieczysta KS1B/00021489/8.

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren działki leży w terenach potencjalnego osadnictwa wiejskiego

cena wywoławcza wynosi: 2.700,00 zł +23% podatek VAT
wadium w kwocie 400,00 zł

minimalne postąpienie wynosi 30,00 zł

 

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu
w terminie do 29 czerwca 2017 r. na konto nr 22 9093 1017 2004 0400 2310 0009 BS Dynów o/ Nozdrzec z dopiskiem „przetarg na działkę nr..” lub w kasie tut. urzędu.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

– osoba fizyczna dokument tożsamości,

-osoby prowadzące działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do krajowego rejestru sądowego -aktualny(z ostatnich 6 miesięcy),

-pełnomocnicy-pełnomocnictwo notarialne do udziału w przetargu,

-osoby pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej -pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,
-w przypadku sprzedaży działek powyżej 0,30 ha w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. u z 2012 r. poz. 803 z późn.zm.)  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Nozdrzec
w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości,

-wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zwarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie, a przetarg uważa się za niebyły.
-wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu.

-osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

– uczestnik zna stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń.
-nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu po podaniu przyczyny. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 23 Urzędu Gminy Nozdrzec lub telefonicznie pod numerem 13 43 98020 wew.30

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, od 30.05.2017r do 04.07.2017 r., na stronie internetowej http://www.nozdrzec.bip.gmina.pl/ oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rejestr Zmian:

 • 30/05/2017 o 11:55 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
 • 30/05/2017 o 11:55 przez Andrzej Kłak

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec, przeznaczonych do sprzedaży:

Działka nr 2218 o pow. 0,5993 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Hłudnie, Księga Wieczysta nr KS1B/00065910/9

Cena nieruchomości wynosi: 6.550,00 zł

 

Działka nr 2365/2 o pow. 0,1845 ha, –teren zabudowany, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8

Cena nieruchomości wynosi: 4.865,00 zł

 

Działka nr 2365/3 o pow. 0,2588 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Nozdrzcu, Księga Wieczysta nr KS1B/00035787/8

Cena nieruchomości wynosi: 3.797,00 zł

 

Działka nr 1822 o pow. 0,10 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 1.100,00 zł

 

Działka nr 1960/1 o pow. 0,99 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 8.840,00 zł

 

Działka nr 1960/2 o pow. 0,03 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 380,00 zł

Działka nr 2519 o pow. 0,10 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 1.590,00 zł

 

Działka nr 2591 o pow. 0,18 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 2.594,00 zł

 

Działka nr 2606 o pow. 0,40 ha, –teren lasów, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 3.760,00 zł

 

Działka nr 2605 o pow. 0,06 ha, –teren lasów, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00062229/7

Cena nieruchomości wynosi: 660,00 zł

 

Działka nr 2916 o pow. 0,30 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00058513/4

Cena nieruchomości wynosi: 2.840,00 zł

 

Działka nr 141 o pow. 0,26 ha, –teren do użytku rolnego, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00036070/6

Cena nieruchomości wynosi: 3.476,00 zł

 

Działka nr 666 o pow. 0,19 ha, –teren rolniczy, położona w Wesołej, Księga Wieczysta nr KS1B/00030008/9

Cena nieruchomości wynosi: 2.119,00 zł

 

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Nieruchomość będzie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres od 11 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r. poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ogłoszenie  w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej BIP.

Rejestr Zmian:

 • 11/05/2017 o 06:25 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 11/05/2017 o 06:25 przez Agnieszka Baran

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 666 R-IVa-0,4272

R-IVb-0,1662

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 154,87

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 30 maja 2017 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy na okres 21 dni-od 8 maja 2017 r. do 30 maja 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

Rejestr Zmian:

 • 08/05/2017 o 13:19 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
 • 08/05/2017 o 13:19 przez Agnieszka Baran